Tietosuojasivu

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hellqvist

Postiosoite: Himminpolku 1, 37500 Lempäälä

Y-tunnus: 2081988-1

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hellqvist

Miia Hellqvist

Puh: 044-7307070

3. Rekisterin nimi

Hellqvist asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluu verkkokaupan ja käteiskaupan asiakkaat

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

6. Tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Hellqvistille. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.

Lahjakortti